NEWS

પાંડવ પરિવાર મીટીંગ

On March 12, 2019, By કિશોર પાંડવ,

જય માતાજી
પરિવાર ના સર્વે ભાઈઓ ને જણાવવાનું કે તારીખ 13/3/2019 ને બુધવાર ના રોજ રાતે 9.00 કલાકે એક અગત્ય ની મિટિંગ રાખેલ છે જેમાં પરિવાર ના ઘર દીઠ એક વ્યક્તિ એ ફરજીયાત હાજર રહેવું.

સ્થળઃ અક્ષરવાડી ,નવનાથ ના ખાડા ની બાજુ માં સત્ય નગર ની બાજુમાં ભરતભાઈ નાગજીભાઈ પાંડવ ની જગ્યા

ખાસ નોંધ: મિટિંગ માં અલ્પહાર ની વ્યવસ્થા રાખેલ છે